عمارت طاهری

   

  طاهری 1

 بنای تاریخی طاهری از جاهای دیدنی بوشهر در محله بهبهانی است و قدمت آن به دوره قاجار می‌رسد. این عمارت برای نخستین بار توسط شهردار بوشهر به نام «آقای سیادت» اولین شهردار یا رئیس بلدیه بندر بوشهر بنا شد و بعدها توسط شخصی به نام طاهری خریداری شد و نام طاهری بر این بنا ماندگار شد.در حال حاضر، این بنا در اختیار اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری قرار دارد و به موزه مردم‌شناسی بوشهر تبدیل شده است..

 

طاهری 3
طاهری 2
طاهری 1