پیام نوروزی ریس شورای شهر بوشهر

بسم الله الرحمن الرحیم تبریز عزیزمان، میراث هزاران ساله غیرت و تلاش و کوشش است، میراثی که با عبور از فراز و نشیب تاریخ، امروز به دست نسلی مصمم و امیدوار رسیده‌ است. شهرداری، به عنوان خدمتگزارترین دستگاه‌ اجرایی استان، در سال ........، بویژه در جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، مجموعه‌ای از کوشش‌ها و خدمات ارزنده را تقدیم شهروندان عزیز کرد. در این میان، شهرداری منطقه4 تبریز، با تنوع خاص اجتماعی و ساختاری، یکی از مناطق پیشتاز در حوزه‌های عمرانی و اجتماعی بود. خدا را شاکریم که بخش اعظمی از آنچه که سال گذشته، به عنوان «وعده و برنامه» از آن سخن می‌گفتیم، امروز جزئی از کارنامه عملی و اجرایی منطقه، در اختیار شهروندان قدرشناس قرار گرفته‌ است.

پیام نوروزی شهردار محترم

بسم الله الرحمن الرحیم تبریز عزیزمان، میراث هزاران ساله غیرت و تلاش و کوشش است، میراثی که با عبور از فراز و نشیب تاریخ، امروز به دست نسلی مصمم و امیدوار رسیده‌ است. شهرداری، به عنوان خدمتگزارترین دستگاه‌ اجرایی استان، در سال ........، بویژه در جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، مجموعه‌ای از کوشش‌ها و خدمات ارزنده را تقدیم شهروندان عزیز کرد. در این میان، شهرداری منطقه4 تبریز، با تنوع خاص اجتماعی و ساختاری، یکی از مناطق پیشتاز در حوزه‌های عمرانی و اجتماعی بود. خدا را شاکریم که بخش اعظمی از آنچه که سال گذشته، به عنوان «وعده و برنامه» از آن سخن می‌گفتیم، امروز جزئی از کارنامه عملی و اجرایی منطقه، در اختیار شهروندان قدرشناس قرار گرفته‌ است.
آدرس دقیق کمپ ها به همراه شماره تماس مسئول کمپ
لیست و آدرس دقیق مکان های دیدنی شهر بوشهر