عمارت حاج رئیس

   

 رئیس 2

 عمارت حاج رییس بوشهر از بناهای تاریخی دوره قاجاریه است که توسط حاج عبدالرسول طالبی ملقب به رییس التجار و معروف به حاج رییس بنا شده است. این خانه تاریخی در بوشهر، خیابان گمرک شنبدی، جنب مسجد بالای تپه‌ای کم ارتفاع در فاصله شش متری آب دریا و در محدوده اداره بندر و کشتی‌رانی قرار دارد. این ساختمان از نه حیاط تشکیل شده و اتاق‌های نه حیاط در یک، دو، سه طبقه و برای استفاده‌های مشخصی بنا شده است.

حاج عبدالرسول طالبی از بازرگانان بزرگ دوره قاجاریه است و منزلتش در میان مردم به‌قدری بود که فرد مورد اعتماد مردم و صاحبان سرمایه برای جمع‌آوری پول برای راه‌اندازی بانک ملی ایران شد. رئیس‌التجار لقبی بود که توسط حکومت قاجار  به این تاجر داده شد، با گذشت زمان به‌عنوان «حاج رئیس» به‌طور رایج و عام شناخته می‌شد.

 

 

رئیس 3
رئیس 2
رئیس 1