آب انبار قوام 

   

قوام 3

 از جمله آثار تاریخی بندر بوشهر «آب انبار قوام» است که روزگاری رونق خاص خود را داشته و مهمترین وسیله آب مشروب این بندر بوده است.قوام الملک در سفر دوم خود به بوشهر در 17 ربیع الثانی 1271 ه.ق با فوج اصفهان از شهر شیراز به سمت بوشهر حرکت کرده و در طول مسیر خود همه جا با استقبال گرم مردم روبرو شده تا آنجا که در این سفر به کارهای مردم نیز رسیدگی می‌نماید.قوام الملک در ماه جمادی الثانی همان سال با بررسی وضع بوشهر متوجه می‌شود که آب انبار بزرگی در نزدیک برج دریایی درسمت جنوب غربی شهر سالها به صورت مخروبه رها شده بنا بر این بنا و عمله می‌فرستد تا خاک را بیرون آورده، زمین‌های اطراف آنرا تسطیح کنند تا دیواری در اطراف آن احداث نماید. بدین منظور که در هنگام بارندگی آب زمین محصور به آب انبار هدایت شود، ضمناً زمینهای دوره شهر هم به دستور وی صاف می‌کنند و نهری در آن کنده تا در آن آب باران جمع شده و طرف آب انبار هدایت شود.

 

 

قوام 3
قوام 2
قوام 1