تجارتخانه و عمارت ایرانی

عمارت ایرانی ۴

 

سابقه تاسیس این تجارتخانه به دوران قاجاریه و عصر ناصری می رسد . موسس اصلی آن شخصی است به نام حاج ابوالقاسم شیرازی است که در شیراز دیده به جهان گشود . ابوالقاسم ازهمان ابتدا راه و رسم تجارت را از پدر آموخت. حاج ابوالقاسم ایرانی و دیگر برادران در زمینه فرهنگی  و مذهبی نیز فعالیت داشتند . به گونه ای که ایشان یکی از اولین مدارس ایرانی فعال در بحرین را با نام مدرسه "اتحاد ایرانیان "در این شهر تاسیس نمودند. پس از حاج ابوالقاسم فرزندان ایشان حاج علی اکبر و پس از حاج علی اکبر، فرزندانش عبدالمحمد ، عبدالنبی ، و عبدالرسول دنباله کارهای پدر را در عرصه تجارت دنبال نمودند و در حال حاضر نیز فرزندان ایشان در عرصه تجارت در بندر بوشهر کماکان راه و رسم پدران را ادامه می دهند. ساختمان اصلی تجارتخانه ایرانی با توجه به احیاء و مرمتی که در سالیان اخیر از سوی میراث فرهنگی صورت گرفته در مورخه 10/7/1380 به شماره 4044 در فهرست آثار ملی ثبت گردیده است.

 

 

 

عمارت ایرانی ۴
عمارت ایرانی ۳
عمارت ایرانی ۲
۱