آدرس کمپ های نوروزی شهر بوشهر 

آدرس کمپ های نوروزی

 

 

1-میدان انتظام - بلوار شهید چمران - کمپ نوروزی شهید بشکوه

( جهت مشاهده لینک آدرس اینجا را کلیک کنید )

********

2-بلوار امام علی - بوستان گردشگری - کمپ نوروزی دهکده گردشگری

(جهت مشاهده لینک آدرس اینجا را کلیک کنید)

*********

3-بلوار خلیج فارس - بوستان شغاب - کمپ نوروزی شغاب

(جهت مشاهده لینک آدرس اینجا را کلیک کنید)

*********

4-کمپ آموزش و پرورش شهرستان بوشهر

(جهت مشاهده لینک آدرس اینجا را کلیک کنید)